Submitted by bharanikumariyer on Sat, 03/26/2022 - 21:37
Mantras
பார்வதி அஷ்டோத்திரம

ஓம் மஹா கௌர்யை நம:
ஓம் மஹா தேவ்யை நம:
ஓம் ஜகன் மாத்ரே நம:
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
ஓம் சண்டிகாயை நம:
ஓம் லோக ஜனந்யை நம:
ஓம் ஸர்வ தேவாதி தேவதாயை நம:
ஓம் பார்வத்யை நம:
ஓம் பரமாயை நம:
ஓம் ஈஸாயை நம:
ஓம் நாகேந்திர கன்யாயை நம:
ஓம் ஸத்யை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிண்யை நம:
ஓம் ஸர்வாண்யை நம:
ஓம் தேவ மாத்ரே நம:
ஓம் ராமாயை நம:
ஓம் ஸுசிஸ் மிதாயை நம:
ஓம் ஸ்ருஷ்டி சம்ஹார காரிண்யை நம:
ஓம் த்ரிலோசன்யை நம:
ஓம் தேவ்யை நம:
ஓம் ப்ரம்ஹண்யை நம:
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் ரௌத்ர்யை நம:
ஓம் காளராத்ர்யை நம:
ஓம் தபஸ்விந்யை நம:
ஓம் ஸிவதூத்யை நம:
ஓம் விஸாலாக்ஷ்யை நம:
ஓம் சாமுண்டாயை நம:
ஓம் விஷ்ணு சோதர்யை நம:
ஓம் சித்கலாயை நம:
ஓம் சிந்மயாகாராயை நம:
ஓம் மஹிஷாசுரமர்த்தின்யை நம:
ஓம் காத்யாயின்யை நம:
ஓம் காலரூபாயை நம:
ஓம் கிரிஜாயை நம:
ஓம் மேனகாத்மஜாயை நம:
ஓம் பவாந்யை நம:
ஓம் மாத்ருகாயை நம:
ஓம் கௌர்யை நம:
ஓம் ரமாயை நம:
ஓம் ப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிண்யை நம:
ஓம் ராஜ்ய லக்ஷ்யை நம:
ஓம் ஸிவப்ரியாயை நம:
ஓம் நாராயண்யை நம:
ஓம் மகாசக்த்யை நம:
ஓம் நவோடாயை நம:
ஓம் பாக்ய தாயின்யை நம:
ஓம் அன்னபூர்ணாயை நம:
ஓம் ஸதாநந்தாயை நம:
ஓம் யௌவனாயை நம:
ஓம் மோஹிந்யை நம:
ஓம் ஜ்ஞானஸுத்த்யை நம:
ஓம் ஜ்ஞாந கம்யாயை நம:
ஓம் நித்யாநித்ய ஸ்வரூபிண்யை நம:
ஓம் கமலாயை நம:
ஓம் கமலா காராயை நம:
ஓம் ரக்தவர்ணாயை நம:
ஓம் கலாநிதயே நம:
ஓம் மதுப்ரியாயை நம:
ஓம் கல்யாண்யை நம:
ஓம் கருணாயை நம:
ஓம் ஜனஸ்தாநாயை நம:
ஓம் வீரபத்ந்யை நம:
ஓம் விருபாக்ஷ்யை நம:
ஓம் விராதி தாயை நம:
ஓம் ஹேமா பாயை நம:
ஓம் ரஞ்ச நாயை நம:
ஓம் யௌவன காராயை நம:
ஓம் பரமேஸ்வர ப்ரியாயை நம:
ஓம் பராயை நம:
ஓம் புஷ்பிண்யை நம:
ஓம் புருஷா காராயை நம:
ஓம் புருஷார்த்த ப்ரதாயினயை நம:
ஓம் மகா ரூபாயை நம:
ஓம் மகா ரௌத்ர்யை நம:
ஓம் மஹாபாதகநாஸின்யை நம:
ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
ஓம் வாம தேவ்யை நம:
ஓம் வரதாயை நம:
ஓம் பய நாஸின்யை நம:
ஓம் வாக் தேவ்யை நம:
ஓம் வசஸ்யை நம:
ஓம் வாராஹ்யை நம:
ஓம் விஸ்வ மோகின்யை நம:
ஓம் வர்ண நீலாயை நம:
ஓம் விசாலாட்சாயை நம:
ஓம் குலஸம்பத் ப்ரதாயின்யை நம:
ஓம் ஆர்த்துக்கச்சேத தக்ஷõயை நம:
ஓம் அம்பாயை நம:
ஓம் நிகில யோகின்யை நம:
ஓம் ஸதா புரஸ்தாயின்யை நம:
ஓம் தரோர்மூலதலம்கதாயை நம:
ஓம் ஹரவாஹ ஸமாயுக்தாயை நம:
ஓம் முநிமோஷபராவராயை நம:
ஓம் தராதர பவாயை நம:
ஓம் முக்தாயை நம:
ஓம் ஸ்ரீ புரமந்த்ராயை நம:
ஓம் கரப்ரதாயை நம:
ஓம் கார்யை நம:
ஓம் வாக்பவாயை நம:
ஓம் க்லீங்கார்யை நம:
ஓம் ஸம்விதே நம:
ஓம் ஈஸ்வர்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராக்ஷரபீஜாயை நம:
ஓம் பீஜயாயை நம:
ஓம் ஸாம்பவ்யை நம:
ஓம் ப்ரணவாத்மிகாயை நம:
ஓம் ஸ்ரீ மஹாகௌர்யை நம:

Write mantras

Mantras Sort
0
Ashtothram Tag