Mantras Index

  General Father   Grand Father   Great Grand Father   Father             Mother
அஸ்மின் ஹோமகர்மணி பூர்ணாஹுதிம் கரிஷ்யே பூர்ணாஹுதி தேவதாப் யோ நம: ஸர்வோபசார பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி மூலமந்திரம் மற்றும் வெளஷட் பூர்ணாஹுதிம் உத்தமாம் ஜுஹோதி ஸர்வம் வை பூர்ணாஹுதி : ஸர்வம் ஏவாப்நோதி அதோ இயம் வை பூர்ணாஹுதி : அஸ்யாமேவ ப்ரதி திஷ்டதி ஓம்பூர்ணமத: பூர்ணமிதம்பூர்ணாத் பூர்ண முதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ண மாதாய பூர்ணமேவா வஸிஷ்யதே ஓம்ஸாந்தி : ஸாந்தி : ஸாந்தி :
Mangalyam tantunanena mama jeevana hetuna kanthe badhnami subhage twam jeeva sarada satam “மாங்கல்யம் தந்துனானே மம ஜீவன ஹேதுனா கண்டே பத்னாமி சுபாகே த்வம் சஞ்சீவ சரத சதம்”     மாங்கல்யம் தந்துனானே– இந்த மங்கல நானை   
முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் 12 ஆதித்தியர்கள் (Ādityas) ---> 12 8 வசுக்கள்  --> 8  11 ருத்திரர்கள் --> 11  இந்திரன் மற்றும் பிரஜாபதி --> 2 Totally 33 “கோடி” என்ற சொல் சமஸ்க்ருதத்தில் “ பிரிவு அல்லது வகை” அதில் 12 ஆதித்ய (Aditya)வகையாவன: 1.  தாதா (Dhaatha) 2. மித (Mita) 3. ஆர்யமா (Aryama) 4. ஷக்ரா (Shakra) 5. வருண (Varuna) 6. அம்ஷ (Amsha) 7. பாக (Bhaaga) 8. விவாஸ்வான் (Vivaswan) 9. பூஷ (Poosha) 10. ஸவிதா (Savita)
Early morning before sun raise , Nalungu process should be done and bridge and bridegroom should take head bath and get ready for the marriage program Start with arasanikaal, 5  sumangali( Groom side 3 sumangali  and bridgroom side 2 sumangali ) gather in mandapam and perform abhishegam to arasanikaal and Finally tie the arasanikaal on the north east corner pole in the mandapam Now arrange malaigal and poo chendu in tambalam with marriage dress set Send out dress set and malaigal to makkal for aasirvaatham Invite manamagan to madabam, manamagan
மஹாளயபக்ஷம் சங்கல்பம்  - " ஆஷாட்யாதி  பஞ்சமாபர  பக்ஷ  புண்யகாலே  பக்ஷ மஹாளயம் திலதர்ப்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே  " 
குப்த ப்ரேதஸ்ய  ப்ரேதத்ருப்த்யர்த்தம் மரண ஜனத்தாராப்ய அத்ய ஏகாதசமேகினி  அதிபன்ன ப்ரேதமேகினி கார்த்த்வவ்ய நவஸ்ரார்த்தே இதந்தே  க்+ஷணம் உபதிஷ்டது !
குப்த ப்ரேதஸ்ய  ப்ரேதத்ருப்த்யர்த்தம் மரண ஜனத்தாராப்ய அத்ய ஏகாதசமேகினி  அதிபன்ன ப்ரேதமேகினி கார்த்த்வவ்ய நவஸ்ரார்த்தே இதந்தே  க்+ஷணம் உபதிஷ்டது ! ப்ரேதார்தே இதந்தே ஆவாஹனம் உபதிஷ்டது ! . . .  ஆஸனம்  உபதிஷ்டது ! . . .  அர்க்கியம்  உபதிஷ்டது !  . . .  க்ஷணம் உபதிஷ்டது ! . . .  தர்பஹா  உபதிஷ்டது ! . . .  கந்தம்  உபதிஷ்டது ! . . .  புஷ்பம் உபதிஷ்டது !   . . .  திலம்  உபதிஷ்டது ! உதைகைன அஷ்டார்கை சம்பூர்ச்சனாதி அர்ச்சனம் ஹஸ்த்து ! ஸ்வாகதம் உபதிஷ்ட்டது  !
Om Rishabath-vajaaya Vidmahe Kruni-Hasthaya Dhimahee Thanno Guru Prachodayath Om Rishabath-vajaaya Vidmahe Kruni-Hasthaya Dhimahee Thanno Dakshinamurthy Prachodayath Om Dakshinamurthiye Vidmahe Dhyanas-thaye Dhimahee Thanno Dhisha Prachodayath Om Vrushabath-vajaaya Vidmahe Kruni-Hasthaya Dhimahee Thanno Guru Prachodayath Om Vrushabath-vajaaya Vidmahe Kruni-Hasthaya Dhimahee Thanno Dakshinamurthy Prachodayath
test admin
Om kuberaya namah । Om dhanadaya namah । Om srimate namah । Om yaksesaya namah । Om guhyakesvaraya namah । Om nidhisaya namah । Om sankarasakhaya namah । Om mahalaksminivasabhuve namah । Om mahapadmanidhisaya namah । Om purnaya namah । 10 ।
ஓம் குபேராய நம: ஓம் தநதாய நம: ஓம் ஸ்ரீமதே நம: ஓம் ய÷க்ஷஸாய நம: ஓம் குஹ்யகேஸ்வராய நம: ஓம் நிதீஸாய நம: ஓம் ஸங்கரஸகாய நம: ஓம் மஹாலக்ஷ்மீநிவாஸபுவே நம: ஓம் மஹாபத்மநிதீஸாய நம: ஓம் பூர்ணாய நம: ஓம் பத்மநிதீஸ்வராய நம: ஓம் ஸங்காக்யநிதிநாதாய நம: ஓம் மகராக்யநிதிப்ரியாய நம: ஓம் ஸுகச்சபநிதீஸாய நம: ஓம் முகுந்தநிதிநாயகாய நம: ஓம் குந்தகாயநிதிநாயகாய நம: ஓம் நீலநித்யதிபாய நம: ஓம் தந்தாக்யநிதிநாயகாய நம: ஓம் மஹதே நம:
Mrityunjaya Homam - 3 hrs Vigneshwara Pooja Punyavachanam Ganapthy Pooja Japam Guru Om Gurudevaay Vidhmhe Parbrahmaay Dheemahi Tanno Guru Prachodyat
ஆசமணம்  அங்கம்  சங்கல்பம்  உபவீத தாரணம்  காயத்திரி ஜபம்  பழைய பூணல் விசர்ஜனம்  தேவ – ருஷி – பித்ரு – தர்ப்பணம் கரிஷ்யே ஆசமணம்  ரெண்டுகொன பவித்திரம்  தேவரிஷி தர்ப்பணம்  ப்ரஹ்மாதயோ யே தேவாஸ்-தான் தேவா ஸ்தர்ப்பயாமி ஸர்வான் தேவா ஸ்தர்ப்பயாமி ஸர்வ- தேவகணா ஸ்தர்ப்பயாமி ஸர்வ -தேவ -பத்னீஸ்-தர்ப்பயாமி ஸர்வ -தேவகணபத்னீஸ் தர்ப்பயாமி கண்டரிஷி  தர்ப்பணம்  ப்ரஜாபதிம் காண்டருஷிம் தர்ப்பயாமி
     Tadbrahma, OM Tadvayuh, OM Tadatma,     OM Tatsatyam, OM Tatsaram, OM Tatpuronnamah|     Anta scarati bhootesu Guhayam Visva moorty su /     Tvam Yajnastvam, Vasatkarastvam, Indrastvam gum.     Rudrastvam, Brahmatvam, Vishnustvam, Prajapatih/     Tvamta Apojyotiraso mrutam Brahma bhurbhu Vassuvarom.
ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி காயத்ரி மந்திரம் ஓம் தக்ஷிணாமூர்த்தியைச வித்மஹே தியான ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ தீசப் ப்ரசோதயாத் சனி காயத்ரி மந்திரம் ஓம் காகத் வஜாய வித்மஹே கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சனிப் ப்ரசோதயாத்
ஆசமணம்  பூணல் + பத்தை  விக்னேஸ்வர பூஜை  ஷேவிங்  புண்யவசனம்  சிலைகள் அபிஷேகம்  பங்காளி  வாசோதகம் / திலோதகம்  கர்த்தா  அத்ய மய பூர்வோக்ஷுத ......ப்ரேத த்ருப்தித் த்வாரா .. ப்ரேத விழுக்த்யர்த்தம் மரண ஜனா தாரப்பியஹ ஏகாதச மேஹினி அதிபண்ண ப்ரதமேகினி கர்த்தவ்யஹ   திலாஸ்தானம் ம்ருதாஸ்தான மஹம் கிரிஷ்யே ! கிருஷ்ண பக்ஷம் - சங்கர்ஷ்ண , வாசுதேவ,  ப்ரத்யும்ன, அநிருத்த, புருஷோத்தம .....
ஓம் மஹா கௌர்யை நம: ஓம் மஹா தேவ்யை நம: ஓம் ஜகன் மாத்ரே நம: ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம: ஓம் சண்டிகாயை நம: ஓம் லோக ஜனந்யை நம: ஓம் ஸர்வ தேவாதி தேவதாயை நம: ஓம் பார்வத்யை நம: ஓம் பரமாயை நம: ஓம் ஈஸாயை நம: ஓம் நாகேந்திர கன்யாயை நம: ஓம் ஸத்யை நம: ஓம் ப்ரஹ்மசாரிண்யை நம: ஓம் ஸர்வாண்யை நம: ஓம் தேவ மாத்ரே நம: ஓம் ராமாயை நம: ஓம் ஸுசிஸ் மிதாயை நம: ஓம் ஸ்ருஷ்டி சம்ஹார காரிண்யை நம: ஓம் த்ரிலோசன்யை நம: ஓம் தேவ்யை நம: ஓம் ப்ரம்ஹண்யை நம: ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம: ஓம் ரௌத்ர்யை நம:
ganapathy (Kalasam 1) Genma nakshathiram (Kalasam 1) swayam vara parvathi (Kalasam 1) Sivan  Gayathiri (Kalasam 1) Subhamaniya (Kalasam 1) Chandhiran Gayathiri (Kalasam 2) Angaragan Gayathiri (Kalasam 2) Sukran Gayathiri (Kalasam 2) Sani Gayathiri (Kalasam 2) Navagraha maandapa aardhana Nagaraja Gayathiri (Kalasam 2) Sarpa Abhishegam with suktha parayanam (Kalasam 2) Miruthunjayar ( Kushmandam ) Baalagareivedhiyam (Kalasam 1) Ashtathig Baalagarei
Om Nagarajaya Vidhmahe Naga mani shekaraya   Dheemahe Thanno Nagendra   Prachodayath ஓம் அனந்தம் வாஸுகிம் சேஷம் பத்மநாபம் ஜகம்பலம் ஸங்கபாலம் த்ருத    ராஷ்ட்ரம்: தட்சகம் காளியம் ததா: ஏதானி நவ நாமானி நாகா நாம்ச்ச மகாத்மனாம் சாயங்காலே படேந்நித்யம் ப்ராதஹ் காலே விசேஷ ஷதஹ  சந்தானம் ப்ராப்யதே   நுநம் சந்தானஸ்ய ச ரக்ஷகஹ சர்வ பாத விநிர்முக்தஹ ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத்  சர்ப்ப தர்ஷன  காலே வா பூஜா காலே ஜயப் படேத் ! தஸ்ய விஷபயம் நாஸ்தி ஸர்வத்ர விஜயீபவேத்  !
இலை கொடுப்பவர் சொல்லவேண்டியது : அபிரம்மிதாம்  இலை வாங்கு பவர் சொல்லவேண்டியது  : அபிரம்மிதாஸ்ம:
ஈசான விஷ்ணு கமலாஸன  கார்த்திகேய பித்ரு முக்தி ஹேதோ: || கயாஸ்ரார்த்தம்  | அக்ஷயவடம்  | கயகயகயா  |
குப்த ப்ரேதஸ்ய  ப்ரேதத்ருப்த்யர்த்தம் மரண ஜனத்தாராப்ய அத்ய ஏகாதசமேகினி  அதிபன்ன ப்ரேதமேகினி கார்த்த்வவ்ய நவஸ்ரார்த்தே இதந்தே  க்+ஷணம் உபதிஷ்டது !
அதிதி தேவி ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே கஸ்யப பத்னியைச தீமஹி தன்னோ அதிதி ப்ரசோதயாத்