Mantras Index

காஸ்யபர் ஓம் சர்வ சாஸ்த்ரார்த்ததாய வித்மஹே ஆத்ம யோகாய தீமஹி தன்னோ காஸ்யப ப்ரசோதயாத் அத்ரி ஓம் சத்கர்மபலதாய வித்மஹே சதாக்நிஹோத்ராய தீமஹி தன்னோ அத்ரி ப்ரசோதயாத் பரத்வாஜர் ஓம் தபோரூடாய வித்மஹே சத்ய தர்மாய தீமஹி தன்னோ பரத்வாஜ ப்ரசோதயாத் விஸ்வாமித்ரர் ஓம் தநுர்தராய வித்மஹே ஜடாஜுடாய தீமஹி தன்னோ விஸ்வாமித்ர ப்ரசோதயாத் கவுதமர் ஓம் மஹாயோகாய வித்மஹே சர்வபாவநாய தீமஹி தன்னோ கௌதம ப்ரசோதயாத்
Homam Mantras மஹா கணபதி மந்திரம் : ஓம் ஸ்ரீம் ஹிரீம் க்லீம் க்ளவும் கம் கன் கணபதியே வரவரத சர்வ ஜன மே வசமா நயதோ  ॥ Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Vara Varad Sarvajana-may Vashamanaye THO  ॥ மஹா கணபதி காயத்ரி  ஹோமம்  ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே வக்ர துண்டாய தீமஹி தந்நோ தந்தி : ப்ரசோதயாத். ஸ்வாஹா  ஹா ! மஹா கணபதை இதம் நமஹ  ॥
navagraha dhyāna ślōkam ādityāya cha sōmāya maṅgaḻāya budhāya cha । guru śukra śanibhyaścha rāhavē kētavē namaḥ ॥ raviḥ japākusuma saṅkāśaṃ kāśyapēyaṃ mahādyutim । tamō'riṃ sarva pāpaghnaṃ praṇatōsmi divākaram ॥ chandraḥ dadhiśaṅkha tuṣārābhaṃ kṣīrārṇava samudbhavam (kṣīrōdārṇava sambhavam) । namāmi śaśinaṃ sōmaṃ śambhō-rmakuṭa bhūṣaṇam ॥ kujaḥ dharaṇī garbha sambhūtaṃ vidyutkānti samaprabham । kumāraṃ śaktihastaṃ taṃ maṅgaḻaṃ praṇamāmyaham ॥
Main Door                   WELL
Persons born in Aswini birth star should live in “West Facing”, they should avoid “East Facing”. Persons born in Bharani birth star should live in “South Facing”, they should avoid “North Facing”. Persons born in Kritika birth star should live in “East Facing”, they should avoid “West Facing”. Persons born in Rohini birth star should live in “North Facing”, they should avoid “South Facing”. Persons born in Mrigasira bi
ஓம் ஹ்ரீம் யோகினீம் யோகினி யோகேஸ்வரி யோக பயங்கரி ஸகல ஸ்தாவர ஜங்கமஸ்ய முக ஹ்ருதயம் மம வசம் ஆகர்ஷ ஆகர்ஷய நமஹ  
Go dhaanam கோ தான கவா மங்கேஷ்உஉ திஷ்டந்தி புவணாநி சதுர்தசஹ தஸ்மாதஸ்ய பிரதானென அதர் ஷாந்திம் பிரயச்சமே , இதம் கோ தான பிரிதிம் காம்ய மனஹ துபிமஹம் .... சாலி கிராம தான சாலி கிராம சிலா சக்ரே புவணாநி சதுர் தஸஹ  தஸ்மா தஸ்ய பிரதானென அதற் ஷாந்திம் 
உத்தராயணம் தர்ப்பணம் Mesharavi punya kale for tharpanam done on Mesha sankramam(chittirai-makaram first) தக்ஷணாயணம்  தர்ப்பணம் Karkadaga ravi punya kale( for tharpanam done during adi=Karkidaga Sankramam(Adi first), Thula ravi punya kale for tharpanam done during thula masam first(Iyppasi first), makara ravi punya kale for tharpanam done on makara sankramam(Thai first), சூரிய கிரஹணம் Suryoparaga punya kale for tharpanam done during solar eclipse, சந்திரா கிரஹணம் Somoparaga punyakale for tharpanam done during Lunar eclipse In
गोदानम् கோதானம் यज्ञसाधनभूता या विश्वस्य अघप्रणाशिनी । विश्वरूपधरो देवः प्रीयतां अनया गवा ॥ गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । तस्मादस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ इमाम् गां सवत्सां सदोहपात्रां (इदं गोप्रतिनिधि नालिकेरं) सदक्षिणाकं सतांबूलं साम्बशिवस्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे न मम ।
குப்த ப்ரேதஸ்ய  ப்ரேதத்ருப்த்யர்த்தம் மரண ஜனத்தாராப்ய அத்ய ஏகாதசமேகினி  அதிபன்ன ப்ரேதமேகினி கார்த்த்வவ்ய நவஸ்ரார்த்தே இதந்தே  க்+ஷணம் உபதிஷ்டது ! ப்ரேதார்தே இதந்தே ஆவாஹனம் உபதிஷ்டது ! . . .  ஆஸனம்  உபதிஷ்டது ! . . .  அர்க்கியம்  உபதிஷ்டது !  . . .  க்ஷணம் உபதிஷ்டது ! . . .  தர்பஹா  உபதிஷ்டது ! . . .  கந்தம்  உபதிஷ்டது ! . . .  புஷ்பம் உபதிஷ்டது !   . . .  திலம்  உபதிஷ்டது ! உதைகைன அஷ்டார்கை சம்பூர்ச்சனாதி அர்ச்சனம் ஹஸ்த்து ! ஸ்வாகதம் உபதிஷ்ட்டது  !
If death occurs in the following tidhi’s, death will have "Tidhi dosham". The following tidhi’s are not good for death Padyami, Vidiya, Shashti, Ashtami, Ekadasi, Dwadasi, Trayodasi, Chaturdasi & Amavasya If death occurs in the following nakshatram’s, the death will have "Nakshatra dosham". The following nakshatram’s are not good for death Rohini, Dhanishta, Satabisham, Purvabhadra, Revati, Mrigasira, Punarvasu, Uttara, Chitta, Visakha, Uttarashada, Magha
ஊன மாசிகம்;- 27 ஆவது ஊணம்;- 28,29,30 இவற்றில் ஒரு நாள்; 45 ஊனம்:- 41 டு 45 க்குள் ஒரு நாள்; 6ம் மாத ஊனம்:- 171 முதல் 180க்குள் ஒரு நாள்; ஊன ஆப்தீகம்;- 341 முதல் 355 க்குள் ஒரு நாள்; செய்ய வேண்டும்.   ஊனத்தை கர்த்தாவின் ஜன்ம நக்ஷத்திரம், செவ்வாய், வெள்ளி, சனி, ப்ரதமை, சதுர்த்தி, சஷ்டி, நவமி, ஏகாதசி, ஆகிய திதிகளிலும் செய்ய க்கூடாது.   உடல் தஹனமான அன்று தான் முதல் நாள் என கணக்கு இதற்கு.
சுமுஹர்த்தே சாவதான சுவலக்னே சாவதான ஸ்ரீலக்ஷ்மி நாராயண தியான சாவதான ! ஸ்ரீராமபத்னி ஜனகஸ்யபுத்திநி சீதாங்கனஆ சுந்தர கோமளாங்கி புகர்பமாத புவனைக்க மாதா வது வரபியாம் வரதா பவந்த்து ! சுமுஹர்த்தே சாவதான சுவலக்னே சாவதான ஸ்ரீலக்ஷ்மி நாராயண தியான சாவதான ! லக்ஷ்மிஷோபுவன த்ரையோ  நிவசதோ தேவான் மனுஷியோ ரதான்னு ! ஸம்ஸ்தாதும் கருணா நிதி கருணையா மார்த்தாண்டவம் ஷேயை யயோ  ! கவுசல்யா நிஜகர்ப்ப ஸம்ப்ர வுறத்தே ஜென்மன்ய சாதாரனே ! சீதா ராகவையோ விவாஹ  ஸமயே குர்யா ஸதா மங்களம் ! சுமுஹர்த்தே சாவதான சுவலக்னே சாவதான ஸ்ரீலக்ஷ்மி நாராயண தியான சாவதான !
ஓம் க்லீம் க்ருஷ்ணாய கோவிந்தாய கோபி ஜனவல்லபாய பராய பரமபுருஷாய பரமாத்மனே! பரகர்ம மந்த்ர யந்த்ர ஒளஷத அஸ்த்த்ராணி ஸம்ஹர ஸம்ஹர ம்ருத்யோர் மோசய மோசய ஓம் நமோ பகவதே மஹா சுதர்சனயா தீப்த்ரே ஜ்வாலா பரிதிபரிதித்தாய  ஸர்வதிக் க்ஷோபன கராய ஹும்பட்டு  பரப்ரஹ்மணே பரம் ஜோதிஷே ஸ்வாஹா  Play One Time
மூலமந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் மஹாலக்ஷ்மி நமஹ யக்க்ஷாய குபேராஜாவை ஷ்ரவனாய  தனதான்யாதிபதயே தனதான்ய விருத்திமே  தேஹி தாபய நமஹ ! லட்சுமி குபேராய நமஹ ! ஹோமம்
தண்டுலை பூர்வதை பாத்ரை ஸ்வர்ன பலசம்மிதம் பத்னீய கங்கனே அஸ்தே பூயாரட்ஷமாமம் குரு (காப்பு கட்ட வேண்டியது) தண்டுல தாது நிக்யை சஷிப்ராதி கன்னிதி கராஸ்யதம் பூர்ணமாதத்யஹம் வரதாபவந்து தம்பத்யோர் ஆயுஷ்ய வர்த்தனம் (இது காப்பு கழட்ட வேண்டியது) )
மூலமந்திரம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் மஹாலக்ஷ்மி நமஹ யக்க்ஷாய குபேராஜாவை ஷ்ரவனாய  தனதான்யாதிபதயே தனதான்ய விருத்திமே  தேஹி தாபய நமஹ ! லட்சுமி குபேராய நமஹ ! ஹோமம் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் மஹாலக்ஷ்மி நமஹ யக்க்ஷாய குபேராஜாவை ஷ்ரவனாய  தனதான்யாதிபதயே தனதான்ய விருத்திமே  தேஹி தாபய ஸ்வாஹா  Your browser does not support the audio element.
Bhima Ratha Shanthi is scheduled for the date on which the person starts 70 years of age - Janma Nakshtra to be taken into account. While on the subject let me give a list of such shanthi karmas hereunder: =============================================== * One year old : Abda poorthi Ayush Homa * Start of 55th year : Bheema Shanthi * Start of 60th year : Ugra Ratha Shanthi * Completing 60 years : Sashtiabdha poorthi * Start of 70th year : Bheema Ratha shanthi * Start of 72nd year : Eka Shanthi
Sankalpam ரமா பரிவார ஸமேத சத்ய நாராயண ஸ்வாமி விரத பூஜாங்கம் கரிஷ்யே  வருண பூஜை  பஞ்சலோக ஆவாஹனம்  கணபதி ஆவஹயாமி  ஸ்தபயாமி புஜையாமி  ப்ரமாணம் ஆவஹயாமி  ஸ்தபயாமி புஜையாமி  விஷ்ணும்  ஆவஹயாமி  ஸ்தபயாமி புஜையாமி  ருத்ரம் ஆவஹயாமி  ஸ்தபயாமி புஜையாமி  பார்வதி ஆவஹயாமி  ஸ்தபயாமி புஜையாமி  5 set for each above aavahanam : ஒரு வெற்றிலை  + கஜூர்க்கை +கலிப்பாக்கு , கலசம் அருகில் வைக்கவும்  நவகிரஹ மண்டப ஆராதனா  விக்கிரஹம் இருந்தால் அபிஷேகம்  Prasadham
Shastiapthapoorthi  or 60th Marriage  Sashtiapthapoorthi is the marriage ceremony performed for the couple where the husband has completed 60 years of age and 61st year has started Bhima Ratha Shanthi or 70th Marriage Bhima Ratha Shanthi is the marriage ceremony performed for the couple where the husband has completed 69 years of age and 70th year has started.
மேஷம் - ராசி நாதன்: செவ்வாய் ரிஷபம்- ராசி நாதன்: சுக்கிரன் மிதுனம் - ராசி நாதன்: புதன் கடகம் - ராசி நாதன்: சந்திரன் சிம்மம் - ராசி நாதன்: சூரியன் கன்னி - ராசி நாதன்: புதன் - மரகதம் துலாம் - ராசி நாதன்: சுக்கிரன் விருச்சிகம் - ராசி நாதன்: செவ்வாய் தனுசு - ராசி நாதன்: குரு மகரம் - ராசி நாதன்: சனி கும்பம் - ராசி நாதன்: சனி மீனம் - ராசி நாதன்: குரு
27 Nakshatras – Navagraha God 1) Ashvini or Aswathi – Lord Ketu 2) Bharani – Lord Shukra (Planet Venus) 3) Krittika or Karthigai / Karthika – Lord Surya (Sun) 4) Rohini – Lord Chandra (Moon) 5) Mrigashirsha / Makayiram – Lord Mangala (Mars) 6) Ardra or Thiruvathira / Thiruvaathirai – Lord Rahu 7) Punarvasu or Punarpoosam / Punartham – Lord Guru (Planet Jupiter) 8) Pushya or Pooyam / Pushya – Lord Shani (Planet Saturn) 9) Ashlesha / Ayilyam – Lord Budh (Planet Mercury) 10) Magha – Lord Ketu
சூரிய காயத்ரி Suriya graham: ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாச ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத் om aswathjaya vith maye pasa hasthaya thee mayee dhanno surya prachodayath. சந்திர காயத்ரி chandhira graham : ஓம் பத்மத்வஜாய வித்மஹே ஹேம ரூபாய தீமஹி தந்நோ சந்திர ப்ரசோதயாத் om padmath vajaya vith maye hema roopaya thee mayee dhanno chandra prachodayath. அங்காரக காயத்ரி  angara graham: ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ அங்காரக: ப்ரசோதயாத்