Submitted by callsriganesh on Fri, 01/22/2021 - 18:21
Mantras

1) AGA JAANANA PADMARKAM GAJAANANAM AHARNISHAM  ANEKADANTAM BHAKTANAAM EKADANTAM UPAAS MAHE 

2) AUM SREEM HREEM KLEEM GLAUM GAM GANAPATHYE VARA VARA DA SARVA JANAM MEY VASAMAANAYA SWAAHA SWAAHA

3) SARVA VIGNA HARAM DEVAM SARVA VIGNA VIVARJITHAM, SARVA SIDHI PRADATHARAM , VANDEHAM GANA NAYAKAM 

4) VAKRATUNDA MAHAKAAYA  SURYAKOTI SAMAPRABHA  NIRVIGHNAM KURU ME DEVA  SARVAKAARYESU SARVADAA 

5) EKA DANTAM CHATUR HASTAM PASHAM ANKUSHA DHARINAM  RADAMCHA VARDAM HASTAM IBHRANUM MUSHIKA DHVAJAM 

6) NAMO VRAT PATAYE, NAMO GANAPATAYE NAMAH PRAMATHA PATYE, NAMSTE ASTULAMBODARAYA EKDANTAAYA VIGHNA NASHINE SHIV SUTAYA SHRI VARAD MURTIYE NAMAH 

7) EKA DANTAYA VIDHMAHE VAKRA THUNDAYA DHIMAHI TA NO DANDIF PRACHO DAYATHU 

 

Write mantras

Mantras Sort
0