Mantras Index

test admin
Om kuberaya namah । Om dhanadaya namah । Om srimate namah । Om yaksesaya namah । Om guhyakesvaraya namah । Om nidhisaya namah । Om sankarasakhaya namah । Om mahalaksminivasabhuve namah । Om mahapadmanidhisaya namah । Om purnaya namah । 10 ।
ஓம் குபேராய நம: ஓம் தநதாய நம: ஓம் ஸ்ரீமதே நம: ஓம் ய÷க்ஷஸாய நம: ஓம் குஹ்யகேஸ்வராய நம: ஓம் நிதீஸாய நம: ஓம் ஸங்கரஸகாய நம: ஓம் மஹாலக்ஷ்மீநிவாஸபுவே நம: ஓம் மஹாபத்மநிதீஸாய நம: ஓம் பூர்ணாய நம: ஓம் பத்மநிதீஸ்வராய நம: ஓம் ஸங்காக்யநிதிநாதாய நம: ஓம் மகராக்யநிதிப்ரியாய நம: ஓம் ஸுகச்சபநிதீஸாய நம: ஓம் முகுந்தநிதிநாயகாய நம: ஓம் குந்தகாயநிதிநாயகாய நம: ஓம் நீலநித்யதிபாய நம: ஓம் தந்தாக்யநிதிநாயகாய நம: ஓம் மஹதே நம:
Mrityunjaya Homam - 3 hrs Vigneshwara Pooja Punyavachanam Ganapthy Pooja Japam Guru Om Gurudevaay Vidhmhe Parbrahmaay Dheemahi Tanno Guru Prachodyat
ஆசமணம்  அங்கம்  சங்கல்பம்  உபவீத தாரணம்  காயத்திரி ஜபம்  பழைய பூணல் விசர்ஜனம்  தேவ – ருஷி – பித்ரு – தர்ப்பணம் கரிஷ்யே ஆசமணம்  ரெண்டுகொன பவித்திரம்  தேவரிஷி தர்ப்பணம்  ப்ரஹ்மாதயோ யே தேவாஸ்-தான் தேவா ஸ்தர்ப்பயாமி ஸர்வான் தேவா ஸ்தர்ப்பயாமி ஸர்வ- தேவகணா ஸ்தர்ப்பயாமி ஸர்வ -தேவ -பத்னீஸ்-தர்ப்பயாமி ஸர்வ -தேவகணபத்னீஸ் தர்ப்பயாமி கண்டரிஷி  தர்ப்பணம்  ப்ரஜாபதிம் காண்டருஷிம் தர்ப்பயாமி
     Tadbrahma, OM Tadvayuh, OM Tadatma,     OM Tatsatyam, OM Tatsaram, OM Tatpuronnamah|     Anta scarati bhootesu Guhayam Visva moorty su /     Tvam Yajnastvam, Vasatkarastvam, Indrastvam gum.     Rudrastvam, Brahmatvam, Vishnustvam, Prajapatih/     Tvamta Apojyotiraso mrutam Brahma bhurbhu Vassuvarom.
ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி காயத்ரி மந்திரம் ஓம் தக்ஷிணாமூர்த்தியைச வித்மஹே தியான ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ தீசப் ப்ரசோதயாத் சனி காயத்ரி மந்திரம் ஓம் காகத் வஜாய வித்மஹே கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சனிப் ப்ரசோதயாத்
ஆசமணம்  பூணல் + பத்தை  விக்னேஸ்வர பூஜை  ஷேவிங்  புண்யவசனம்  சிலைகள் அபிஷேகம்  பங்காளி  வாசோதகம் / திலோதகம்  கர்த்தா  அத்ய மய பூர்வோக்ஷுத ......ப்ரேத த்ருப்தித் த்வாரா .. ப்ரேத விழுக்த்யர்த்தம் மரண ஜனா தாரப்பியஹ ஏகாதச மேஹினி அதிபண்ண ப்ரதமேகினி கர்த்தவ்யஹ   திலாஸ்தானம் ம்ருதாஸ்தான மஹம் கிரிஷ்யே ! கிருஷ்ண பக்ஷம் - சங்கர்ஷ்ண , வாசுதேவ,  ப்ரத்யும்ன, அநிருத்த, புருஷோத்தம .....
ஓம் மஹா கௌர்யை நம: ஓம் மஹா தேவ்யை நம: ஓம் ஜகன் மாத்ரே நம: ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம: ஓம் சண்டிகாயை நம: ஓம் லோக ஜனந்யை நம: ஓம் ஸர்வ தேவாதி தேவதாயை நம: ஓம் பார்வத்யை நம: ஓம் பரமாயை நம: ஓம் ஈஸாயை நம: ஓம் நாகேந்திர கன்யாயை நம: ஓம் ஸத்யை நம: ஓம் ப்ரஹ்மசாரிண்யை நம: ஓம் ஸர்வாண்யை நம: ஓம் தேவ மாத்ரே நம: ஓம் ராமாயை நம: ஓம் ஸுசிஸ் மிதாயை நம: ஓம் ஸ்ருஷ்டி சம்ஹார காரிண்யை நம: ஓம் த்ரிலோசன்யை நம: ஓம் தேவ்யை நம: ஓம் ப்ரம்ஹண்யை நம: ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம: ஓம் ரௌத்ர்யை நம:
ganapathy (Kalasam 1) Genma nakshathiram (Kalasam 1) swayam vara parvathi (Kalasam 1) Sivan  Gayathiri (Kalasam 1) Subhamaniya (Kalasam 1) Chandhiran Gayathiri (Kalasam 2) Angaragan Gayathiri (Kalasam 2) Sukran Gayathiri (Kalasam 2) Sani Gayathiri (Kalasam 2) Navagraha maandapa aardhana Nagaraja Gayathiri (Kalasam 2) Sarpa Abhishegam with suktha parayanam (Kalasam 2) Miruthunjayar ( Kushmandam ) Baalagareivedhiyam (Kalasam 1) Ashtathig Baalagarei
Om Nagarajaya Vidhmahe Naga mani shekaraya   Dheemahe Thanno Nagendra   Prachodayath ஓம் அனந்தம் வாஸுகிம் சேஷம் பத்மநாபம் ஜகம்பலம் ஸங்கபாலம் த்ருத    ராஷ்ட்ரம்: தட்சகம் காளியம் ததா: ஏதானி நவ நாமானி நாகா நாம்ச்ச மகாத்மனாம் சாயங்காலே படேந்நித்யம் ப்ராதஹ் காலே விசேஷ ஷதஹ  சந்தானம் ப்ராப்யதே   நுநம் சந்தானஸ்ய ச ரக்ஷகஹ சர்வ பாத விநிர்முக்தஹ ஸர்வத்ர விஜயீ பவேத்  சர்ப்ப தர்ஷன  காலே வா பூஜா காலே ஜயப் படேத் ! தஸ்ய விஷபயம் நாஸ்தி ஸர்வத்ர விஜயீபவேத்  !
இலை கொடுப்பவர் சொல்லவேண்டியது : அபிரம்மிதாம்  இலை வாங்கு பவர் சொல்லவேண்டியது  : அபிரம்மிதாஸ்ம:
ஈசான விஷ்ணு கமலாஸன  கார்த்திகேய பித்ரு முக்தி ஹேதோ: || கயாஸ்ரார்த்தம்  | அக்ஷயவடம்  | கயகயகயா  |
குப்த ப்ரேதஸ்ய  ப்ரேதத்ருப்த்யர்த்தம் மரண ஜனத்தாராப்ய அத்ய ஏகாதசமேகினி  அதிபன்ன ப்ரேதமேகினி கார்த்த்வவ்ய நவஸ்ரார்த்தே இதந்தே  க்+ஷணம் உபதிஷ்டது !
அதிதி தேவி ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே கஸ்யப பத்னியைச தீமஹி தன்னோ அதிதி ப்ரசோதயாத்
காஸ்யபர் ஓம் சர்வ சாஸ்த்ரார்த்ததாய வித்மஹே ஆத்ம யோகாய தீமஹி தன்னோ காஸ்யப ப்ரசோதயாத் அத்ரி ஓம் சத்கர்மபலதாய வித்மஹே சதாக்நிஹோத்ராய தீமஹி தன்னோ அத்ரி ப்ரசோதயாத் பரத்வாஜர் ஓம் தபோரூடாய வித்மஹே சத்ய தர்மாய தீமஹி தன்னோ பரத்வாஜ ப்ரசோதயாத் விஸ்வாமித்ரர் ஓம் தநுர்தராய வித்மஹே ஜடாஜுடாய தீமஹி தன்னோ விஸ்வாமித்ர ப்ரசோதயாத் கவுதமர் ஓம் மஹாயோகாய வித்மஹே சர்வபாவநாய தீமஹி தன்னோ கௌதம ப்ரசோதயாத்
Homam Mantras மஹா கணபதி மந்திரம் : ஓம் ஸ்ரீம் ஹிரீம் க்லீம் க்ளவும் கம் கன் கணபதியே வரவரத சர்வ ஜன மே வசமா நயதோ  ॥ Om Shreem Hreem Kleem Glaum Gam Ganapataye Vara Varad Sarvajana-may Vashamanaye THO  ॥ மஹா கணபதி காயத்ரி  ஹோமம்  ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே வக்ர துண்டாய தீமஹி தந்நோ தந்தி : ப்ரசோதயாத். ஸ்வாஹா  ஹா ! மஹா கணபதை இதம் நமஹ  ॥
navagraha dhyāna ślōkam ādityāya cha sōmāya maṅgaḻāya budhāya cha । guru śukra śanibhyaścha rāhavē kētavē namaḥ ॥ raviḥ japākusuma saṅkāśaṃ kāśyapēyaṃ mahādyutim । tamō'riṃ sarva pāpaghnaṃ praṇatōsmi divākaram ॥ chandraḥ dadhiśaṅkha tuṣārābhaṃ kṣīrārṇava samudbhavam (kṣīrōdārṇava sambhavam) । namāmi śaśinaṃ sōmaṃ śambhō-rmakuṭa bhūṣaṇam ॥ kujaḥ dharaṇī garbha sambhūtaṃ vidyutkānti samaprabham । kumāraṃ śaktihastaṃ taṃ maṅgaḻaṃ praṇamāmyaham ॥
Main Door                   WELL
Persons born in Aswini birth star should live in “West Facing”, they should avoid “East Facing”. Persons born in Bharani birth star should live in “South Facing”, they should avoid “North Facing”. Persons born in Kritika birth star should live in “East Facing”, they should avoid “West Facing”. Persons born in Rohini birth star should live in “North Facing”, they should avoid “South Facing”. Persons born in Mrigasira bi
ஓம் ஹ்ரீம் யோகினீம் யோகினி யோகேஸ்வரி யோக பயங்கரி ஸகல ஸ்தாவர ஜங்கமஸ்ய முக ஹ்ருதயம் மம வசம் ஆகர்ஷ ஆகர்ஷய நமஹ  
Go dhaanam கோ தான கவா மங்கேஷ்உஉ திஷ்டந்தி புவணாநி சதுர்தசஹ தஸ்மாதஸ்ய பிரதானென அதர் ஷாந்திம் பிரயச்சமே , இதம் கோ தான பிரிதிம் காம்ய மனஹ துபிமஹம் .... சாலி கிராம தான சாலி கிராம சிலா சக்ரே புவணாநி சதுர் தஸஹ  தஸ்மா தஸ்ய பிரதானென அதற் ஷாந்திம் 
உத்தராயணம் தர்ப்பணம் Mesharavi punya kale for tharpanam done on Mesha sankramam(chittirai-makaram first) தக்ஷணாயணம்  தர்ப்பணம் Karkadaga ravi punya kale( for tharpanam done during adi=Karkidaga Sankramam(Adi first), Thula ravi punya kale for tharpanam done during thula masam first(Iyppasi first), makara ravi punya kale for tharpanam done on makara sankramam(Thai first), சூரிய கிரஹணம் Suryoparaga punya kale for tharpanam done during solar eclipse, சந்திரா கிரஹணம் Somoparaga punyakale for tharpanam done during Lunar eclipse In